Ви є тут

Формувачі імпульсів для контактного мікрозварювання: вдосконалення з урахуванням особливостей електрофізичних процесів у зварюваному контакті


Номер роботи - M 0

М10

Автор: Бондаренко О.Ф.

 

Представлена Донбаським державним технічним університетом.

Формирователи импульсов для контактной микросварки: совершенствование с учетом особенностей электрофизических процессов в свариваемом контакте

Автор: Бондаренко А.Ф.

 

The Pulse Formers for Micro Resistance Welding: Improvement by Taking into Account Electrophysical Processes in Welded Contact Features

Author: Bondarenko А.

 

Кількість публікацій:11 наукових робіт (6 статей, 5 тез доповідей), 3 патенти.

 

Роботу присвячено розвитку концепції побудови формувачів імпульсів струму для контактного мікрозварювання, вдосконаленню таких формувачів та розширенню їх функціональних можливостей.

Проаналізовано електрофізичні процеси у зварюваному контакті з точки зору підвищення якості отримуваного з'єднання та сформульовано вимоги до закону зміни зварювального імпульсу. Розроблено та досліджено нові схемні рішення формувачів імпульсів.

Розроблені формувачі імпульсів можуть використовуватись при зварюванні прецизійних деталей відповідального призначення, а також як достатньо ефективний та зручний інструмент при визначенні оптимальних законів зміни зварювальних імпульсів.