Ви є тут

Фізичні методи і комп’ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації


Номер роботи - P 12 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р12

Фізичні методи і комп’ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації

Кожешкурт В.І., Костенко Л.Й.,

Косяк І.В., Кривоносов Є.В.,

Крючин А.А., Онищенко О.С.,

Петров В.В., Синьков М.В.,

Тарасенко В.П., Шанойло С.М.

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Станом на 2007 рік обсяги технічної інформації подвоюються кожні 2 роки, а на 2010 подвоєння складатиме вже 72 години. Розвитку питань зазначеної проблематики  з метою розробки і  широкого використання оптичних методів і комп’ютерних засобів реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації в різних галузях і сферах людської діяльності і присвячена робота.

Авторським колективом розроблено  технології оптичного надщільного,  в тому числі імерсійного запису інформації, виготовлено оптичні носії першого, другого і третього поколінь, розроблено фізико-технічні основи технології зберігання інформації з високою щільністю запису на оптичних носіях з скляними і високостабільними, зокрема сапфіровими підкладками, які мають термін зберігання даних сотні років.

Реалізовано технології неруйнівного оцифровування раритетних носіїв з аудіоінформацією і введенням до наукового обігу аудіозаписів, зроблених понад 100 років тому, які становлять світове та національне наукове, культурне та історичне надбання. Створено електронну бібліотеку України, до складу якої ввійшли бази даних наукової, технічної, медичної інформації.

Науково-технічний рівень інформаційних систем повністю відповідає світовим вимогам надання інформаційних послуг, забезпечення надійного зберігання документів і завданням введення до наукового обігу документів, що складають національну наукову, історичну та культурну спадщину. Розробка авторів дозволила створити унікальні національні інформаційні ресурси, умови широкого онлайнового доступу до них та забезпечити їх надійне зберігання.

Розроблені технології використовуються архівами і бібліотеками Польщі, Данії, Росії.

Результати наукових досліджень відображені в 8 монографіях,  156 наукових  статтях. Технічні і технологічні розробки захищено понад 80 патентами України і авторськими свідоцтвами. Три патенти на технології надщільного оптичного запису придбала компанія "Самсунг" (Республіка Корея).