Ви є тут

Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов’я (політологічний вимір)


Номер роботи - M 0

М36

Автор: Дегтеренко А.М.

 

Представлена Маріупольським державним гуманітарним університетом.

Этнонациональный аспект жизнедеятельности территориальных общин Украинского Северного Приазовья (политологическое измерение)

Автор: Дегтеренко А.Н.

 

Ethno-National Aspect of the Activities Carried Out by The Territorial Communities of Ukrainian Northern Pryazov’ye (as viewed in political science)

 Author: Degterenko A.

 

Кількість публікацій: 8 статей.

 

Автором проведено комплексне (теоретичне, методологічне і праксеологічне), осмислення етнонаціональних аспектів життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов’я (УПП), у відповідних загальнодержавних контекстах.

Виявлено реальні та потенційно ефективні способи реалізації етнонаціональних інтересів механізмами політичної участі, аргументовано необхідність скасування пропорційної системи виборів депутатів місцевих рад як такої, що порушує конституційні політичні, самоврядні та етнонаціональні права територіальних громад; з’ясовано етнонаціональні аспекти зайнятості та соціальної стратифікації населення УПП, та можливості покращення фінансування етнонаціональних потреб територіальних громад в контексті адміністративної та бюджетної реформ. Проаналізовано стан і можливі напрямки оптимізації етномовної та етнокультурної ситуації в територіальних громадах УПП як складової  етнонаціональних відносин в Україні.

Сформулювано рекомендації щодо оптимізації етнонаціональних аспектів життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов’я та України в цілому.