Ви є тут

Етапи формування живих клітин, РНК, ДНК та геному. Хвильове пояснення онкозахворювань


Номер роботи - P 11 ПОДАНА

Представлено Причорноморським регіональним відділенням Міжнародної академії біоенерготехнологій (МАБЕТ).

Автори:
1. БІЛОКРИНИЦЬКИЙ Василь Степанович – доктор медичних наук, віце-президент МАБЕТ, керівник Причорноморського регіонального відділення МАБЕТ;
2. АРТЮХ Тетяна Андріївна – науковий співробітник Причорноморського регіонального відділення МАБЕТ;
3. ВЕНГЕР Ольга Ростиславівна – науковий співробітник Причорноморського регіонального відділення МАБЕТ.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено факт існування феромагнітної матриці (ФМ) живої клітини. В роботі доводиться, що достатньо розмагнітити ФМ клітини, і  онкоклітина  розпадається на складові частини.

Установлено, що для ліквідації живої клітини, в тому числі онкоклітини, достатньо розмагнітити її ФМ.  Клітина, залишившись без свого основного джерела енергії, розпадається, це відбувається і  при гама опромінюванні та хіміотерапії, але при цьому частково вбиті клітини починають гнити. При хвильовому способі  патогенні клітини безболісно розпадаються  на складові частини, які стають матеріалом для нових клітин. 

Авторами  розроблено  спосіб ліквідації клітин з патологією геному шляхом  розмагнічення ФМ патогенних клітин хвильовим способом. Створено і запатентовано апарат АТОВ-1 для ліквідації клітин з патологією геному.

Кількість публікацій: 4 монографії, 6 статей. За даною тематикою захищено докторська дисертація.