Ви є тут

Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій


Номер роботи - P 10

Автори:


Энергосбережение в строительстве от научных разработок к енергосберегающим  конструкциям и технлогиямФиалко Н. М., Черных Л.Ф.,Дорошенко В.А., Сухоросов И.М.,Клюс Л.Г., Савенко В.И., Ступник А.И., Нечипорук В.И., Ткачук Б.И. Energy-saving in civil engineering-from scientific  exploitation to   energy-saving  constractions and technologiesFialkoN. ,  ChernyhL., . DoroshenkoV., SuhorosovI., KlusL., NechyporukV.,SavenkoV., TkachukB., NechyporukV., StupnukO.


Автори:

Фіалко Н.М., Черних Л.Ф.,  Дорошенко В.О., Сухоросов І.М., Клюс Л. Г., 

Савенко В.І.,  Ступник О.І.,  Нечипорук В.І.,  Ткачук Б.І.

 

Представлена Академією будівництва України.

 

В роботі досліджено закономірності поширення теплової енергії в зовнішніх огороджуючих конструкціях та спорудах в цілому, розроблено інженерно-фізичні методи розрахунків та конструювання енергозберігаючих конструкцій і технологій та впроваджено їх в практику будівництва з метою економії витрат енергоресурсів.

Розроблено та впроваджено технологію виготовлення тришарових зовнішніх стінових панелей на гнучких зв’язках  і технологію будівельно-монтажних робіт з використанням ефективних конструкцій і систем для енергозберігаючих житлових будинків, визначено найефективнішу конструкцію зовнішньої стіни з використанням системи навісних вентильованих фасадів

Створено інженерно-фізичні методи розрахунків і випробувань огороджуючих конструкцій і споруд, державні норми в галузі будівельної теплофізики з метою заощадження енергетичних ресурсів. Розроблено та впроваджено нові прогресивні технології, нормативно-технічна та проектна документація, проекти виконання робіт і технологічні карти, створено спеціальну сертифіковану за міжнародним стандартом ISO 9001:2000 систему управління якістю.

Отримано міжнародний сертифікат "Визнання досконалості в Європі"(2007, 2008рр.), міжнародну нагороду за успіхи в будівництві "Платинова зірка", диплом лауреата 14-го національного конкурсу з якості і диплом фіналіста 4-го міжнародного турніру з якості (2008р).

Результати  роботи опубліковано більше ніж у 250 науково-технічних працях, підтверджено звітами, протоколами випробувань, авторськими свідоцтвами, патентами, актами виконаних робіт.

Введено в експлуатацію 127 житлових будинків загальною площею понад 2,75 млн. кв. м.