Ви є тут

Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації


Номер роботи - M 63 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

Энергоэффективный способ получения высококачественной проволоки из малоуглеродистой стали с применением интенсивной пластической деформации


Автор: Завдовеев А.В.


 "Energy-efficient way of obtaining high-quality low-carbon steel wire with the use of severe plastic deformation"


Author: Zavdoveev A.


Автор: Завдовєєв А.В.

 Представлена Донецьким Фізико-технічним інститутом ім. О.О.Галкіна НАН України

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему пов’язану з отриманням високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою енергоефективного методу інтенсивної пластичної деформації (ІПД). Комбінування метода ІПД та холодного волочіння дозволило отримати сталевий дріт з підвищеними на 20% показниками міцності та значним ресурсом пластичності, що дозволило виключити проміжний відпал з технологічної ланки на етапі волочіння. Крім того розроблено засади та методологію аналізу структурних властивостей з допомогою дифракції звороньорозсіяних електронів ДЗЕ/EBSD.

 Результати роботи неодноразово доповідались на міжнародних конференціях, зокрема у Росії, Франції та Німеччині.

Економічний ефект від впровадження на заводах металевих виробів складатиме біля 9 000 000 грн. на 100000 т. готового продукту.

 Кількість публікацій: 34, в т.ч. за темою роботи 5 статей, 12 тез доповідей