Ви є тут

Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації


Номер роботи - M 9 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Завдовєєв А.В.,к.т.н.

Представлена Донецьким фізико-технічним інститутом ім. О.О.Галкіна НАН України.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему, пов’язану з отриманням високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою енергоефективного методу інтенсивної пластичної деформації (ІПД).

Комбінування метода ІПД та холодного волочіння дозволило отримати сталевий дріт з підвищеними на 20% показниками міцності та значним ресурсом пластичності, що дозволило виключити проміжний відпал з технологічної ланки на етапі волочіння. Розроблено засади та методологію аналізу структурних властивостей з допомогою дифракції зворотньорозсіяних електронів ДЗЕ (EBSD).

Результати роботи неодноразово доповідались на міжнародних конференціях у Франції, Німеччині, Росії. Економічний ефект від впровадження на металургійних та метизних заводах складатиме до 90 млн. грн. на 1 млн. т готового продукту.

Кількість публікацій: 44, в т.ч. за темою роботи – 28 (монографія, 11 статей, 16 доповідей).