Ви є тут

Енергоефективний спосіб автоматизації режимів роботи видобувних комбайнів на тонких пластах


Номер роботи - M 19 ПОДАНА

Автори:

 


"Энергоэффективный способ автоматизации режимов работы очистных комбайнов на тонких пластах"


Автор: Бубликов А.В.


  


"Energy-efficient method of automation of modes shearers on thin seams"


Author: Bublikov  A.


 

Автор: Бубліков А.В., к.т.н.

 Представлена  Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет».

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему зниження питомих енерговитрат видобувного комбайну на тонких пластах шляхом створення і реалізації нового способу автоматизації режимів роботи видобувних комбайнів.

Розроблено наукові засади та методику синтезу системи автоматичного керування видобувним комбайном верхнього рівня зі стабілізацією навантажувальної продуктивності шнекового виконавчого органу.

Розроблено і впроваджено алгоритми  статистичної  обробки  потужності,  споживаної електродвигуном приводу різання комбайна, що дозволяють визначати початок заштибовки шнека та момент видалення циркулюючого вугілля із робочого простору виконавчого органу. Також запропонований алгоритм розрахунку заданого значення швидкості подачі, що дозволяє реалізувати роботу видобувного комбайна в автоматичному режимі на грані заштибовки шнека.

Про світовий рівень свідчить застосування запропонованих алгоритмів статистичного аналізу потужності при проектуванні програмного забезпечення для систем керування видобувними комбайнами, що працюють як на шахтах України, так і на шахтах Росії та інших країн ближнього зарубіжжя.

Економічний ефект від впровадження має місце в результаті економії електроенергії завдяки запобіганню роботи видобувного комбайну із заштибовкою шнека.

 Кількість публікацій: 15, в т.ч. за темою роботи 5 статей, 3 тези доповідей.