Ви є тут

Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва


Номер роботи - P 0 ПОДАНА

 

Автори:

Фіалко Н.М., Прокопов В.Г., Фаренюк Г. Г., Малик М. М., Мельник В. К., Черних Л. Ф., Савенко В.І., Сухоросов І. М., Клюс Л. Г.

Представлена Державним підприємством "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

Розроблено науково-технічні основи комплексу енергоефективних ресурсоощадних технологій прискореного зведення об'єктів промислового і цивільного будівництва, прогресивних технологій опалення будівель, розвитку відповідних будівельних норм і широкомасштабному впровадженні запропонованих інноваційних технологій.

 Створено новий високоефективний композиційний матеріал «матриця – бетон різних класів, наповнювач – фібра з базальтового волокна нового покоління з діаметром волокна мікронних розмірів». Розвинуто підхід до прискореного будівництва підлог на основі зонного армування.

Виконано науково-технічне обґрунтування енергоощадних технологій: теплоакумуляційного підлогового електроопалення, а також теплозабезпечення виробничих тваринницьких комплексів на базі комбінованих систем опалення із застосуванням локального інфрачервоного нагріву та фонового повітряного опалення.

Для умов прискореного панельного будівництва житла розроблено наукові основи створення енергоощадних огороджувальних конструкцій будівель. Створено теоретичні підходи до розв’язання складних задач будівельної теплофізики на основі теорії локалізації та класу методів поліаргументних систем. Розроблено методологію побудови вітчизняної нормативної бази щодо енергоефективності будівель.

Виконані розробки широко впроваджено в будівельну практику: технології прискореного зведення промислових будівель використовувались при спорудженні більш ніж 100 крупних об’єктів; із застосуванням нових типів огороджувальних конструкцій побудовано 137 будинків загальною площею понад 2,9 млн. м2 соціально-доступного житла, що приблизно в 3 рази перевищує річний обсяг будівництва житла в м. Києві, тощо.

Кількість публікацій: 300, в т. ч.в 7  монографій,  293 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 15 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 5 докторських дисертацій.