Ви є тут

Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва


Номер роботи - P 38 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Фіалко Н.М., Прокопов В.Г., Фаренюк Г.Г., Малик М.М., Мельник В.К., Черних Л.Ф., Савенко В.І., Сухоросов І.М., Клюс Л.Г.

 

Представлена Державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

 

Розроблено науково-технічні основи та впроваджено комплекс енергоефективних технологій прискореного зведення об'єктів промислового і цивільного будівництва, прогресивні технології опалення будівель і розвинуто відповідні будівельні норми.

Виконано наукове обґрунтування низки нових та вдосконалених технологій прискореного промислового будівництва: нанесення покриттів підвищеної якості і спорудження безшовних підлог та майданчиків, підсилення ґрунтів із застосуванням ферментних препаратів, в т.ч. отриманих на основі нанотехнологій тощо. Створено новий високоефективний композиційний матеріал  із застосуванням базальтового волокна нового покоління. Розроблено основні положення енергоощадної технології теплоакумуляційного підлогового електроопалення.

Для умов прискореного панельного будівництва житла розроблено наукові основи створення енергоощадних огороджувальних конструкційбудівель. Створено підходи до розв’язання складних задач будівельної теплофізики на основі теорії локалізації. Розроблено методологію побудови вітчизняної нормативної бази щодо енергоефективності будівель.

Розробки широко впроваджено в будівельну практику: технології промислового будівництва використовувались при спорудженні більш ніж 100 об’єктів; із застосуванням нових типів огороджувальних конструкцій побудовано 137 будинків площею понад 2,9 млн. м2 житла, що приблизно в 3 рази перевищує річний обсяг будівництва житла в м. Києві.

Кількість публікацій - 292 статті, 8 монографій. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 15 авторськими свідоцтвами та патентами.. За даною тематикою захищено 5 докторських дисертацій.

Громадське обговорення робти відбулося  17 версеня 2013 року  на засіданні секціїї  Вченої ради  Науково-дослідного інституту будівельного виробництва.