Ви є тут

Експортний потенціал обробної промисловості України: управління процесом формування


Номер роботи - M 0

М93

Автор: Скорнякова І.В.

 

Представлена Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Экспортный потенциал обрабатывающей промышленности Украины: управление процессом формирования

Автор: Скорнякова И.В.

 

Export potential of the processing industry of Ukraine: management of forming process

Author: Skornyakova I.

 

Кількість публікацій: 19 наукових публікацій (монографія, 13 статей, 5 тез доповідей).

 

У роботі розкрито теоретико-методологічні основи управління формуванням експортного потенціалу обробної промисловості України, визначено сутність і структуру категорії формування експортного потенціалу, сформульовано засади  формування експортного потенціалу обробної промисловості та обґрунтовано необхідність державного управління цим процесом.

Автором використано системний підхід для виявлення основних факторів, що впливають на експортний потенціал обробної промисловості України, та проведено комплексний ретроспективний аналіз тенденцій їх розвитку. За допомогою розрахунку середнього рангу визначено ТОП-10 країн-партнерів України щодо експорту-імпорту товарів та з використанням індексу Canberra Metric (CM) проведено аналіз подібності структур експорту цих держав та України.

На основі аналізу світового досвіду реалізації експортного потенціалу та побудованих моделей процесу формування експортного потенціалу обробної промисловості України  розроблено довгостроковий прогноз товарної структури експорту України до 2030 року.