Ви є тут

Експериментальні дослідження біологічної дії електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону як чинника довкілля


Номер роботи - P 41 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р41

Експериментальні  дослідження  біологічної  дії електромагнітних  випромінювань радіочастотного діапазону як чинника довкілля

Білокриницький  В. С.      

Державне  підприємство

"Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

 Метою експериментальних досліджень є з’ясування механізмів біологічної дії електромагнітних випромінювань неіонізуючої радіації на нервову систему та організм взагалі, вияснення змін структури, метаболізму і функції окремих клітин мозку кори, підкіркових центрів різних аналізаторів, рефлекторної дужки за участю нейронів спинного мозку, його провідних шляхів, нервових волокон, стовбурної частини нервів, окремих нервових волокон і рецепторного апарату та з’ясування реакції цілісного організму за умов дії електромагнітних випромінювань і стан здоров’я опромінених тварин у динаміці розвитку біологічних процесів.

  З’ясовано, що клітини мозку дуже чутливі до дії електромагнітного поля як чинника довкілля, що наслідком конфлікту між дією подразника та збереженням життя клітини мозку є дефіцит синтезу білкових сполук, пластичних та специфічних білків-ферментів для внутрішньо-клітинної регенерації та дефіцит певної кількості енергії для синтезу білка, реставрації органоїдів та їх функції.

 Доведено, що внутрішньо-клітинні процеси нейронів мозку віддзеркалюються на їх електрофізіологічних властивостях, спектрах біоелектричної активності нейронів і їх популяцій в центрах різних аналізаторів мозку опромінених тварин. Ці зміни більш чітко виражені по кількості імпульсів та розміру їх амплітуди як у центральних ділянках мозку, так і на периферічних ділянках рефлекторної дужки в період виконання твариною рухових актів.

З’ясовано, що надзвичайно високочастотні випромінювання змінюють імунно-захисну спроможність організму, що знижує бар’єр проникнення та активує дію інших патогенних чинників із крові або ззовні, які беруть свій верх в ослабленому організмі.