Ви є тут

Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України


Номер роботи - P 1 ПОДАНА

Представлено Представлено Криворізьким національним університетом.

Автори:
1. СТУПНІК Микола Іванович – доктор технічних наук, ректор Криворізького національного університету";
2. КОВАЛЕНКО Ігор Леонідович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет";
3. КОРОЛЕНКО Михайло Костянтинович – радник операційного директора в Операційній дирекції ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
4. ПОЛТОРАЩЕНКО Сергій Петрович – радник генерального директора підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат";
5. КАРАПА Ігор Андрійович – заступник технічного директора підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат";
6. ШЕВЧИК Дмитро Володимирович – генеральний директор приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат";
7. КІЯЩЕНКО Дмитро Володимирович – головний інженер Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТ-ФОРТ";
8. НЕБОГІН Валерій Захарович – директор товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне товариство Технотрон".

Метою роботи є розробка і впровадження екологоорієнтованих технологій підземного видобутку руд за каскадним принципом відходності, які спрямовані на відвернення негативного впливу на довкілля, розв’язують проблему утилізації відходів гірничодобувної промисловості і забезпечують раціональне використання сировинних ресурсів України.

Теоретично і експериментально обґрунтовано наукові засади розробки потужних рудних покладів із забезпеченням стійкого стану земної поверхні і рудного масиву, технологій виготовлення та застосування безпечних безтротилових вибухових речовин, утилізації техногенних відходів у підземному просторі.

Вперше розроблено і впроваджено комплекс технологій підземного видобутку, який повністю виключає руйнування земної поверхні, виключає забруднення прісних вод, у рази зменшує забруднення повітря та дозволяє утилізувати промислові відходи власного та суміжних виробництв для надійного закладення виробленого підземного простору, що в комплексі знижує навантаження на довкілля і спрямовано на забезпечення екологічної безпеки.

На Запорізькому залізорудному комбінаті у складі закладних сумішей виробленого простору щорічно утилізується понад 4,4 млн. тон промислових відходів. За весь період реалізації технології утилізовано близько 55 млн. тон відходів та порід відвалу. Повністю виключено просідання земної поверхні і скиди високомінералізованих шахтних вод у відкриті водотоки. Застосування розроблених вибухових матеріалів та вітчизняної самохідної бурової і зарядної техніки дозволили знизити обсяги отруйних газів вибуху у 3 рази, повністю механізувати буро-підривні роботи, збільшивши у 4,6 разів рентабельність.

Екологічний ефект впровадження (відвернута  екологічна шкода) 2009-2019 рр. - 2,18 млрд. грн. , у т.ч. 2019 р. - 260,5 млн. грн. Загальний економічний ефект від впровадження на шахтах Кривого Рогу та ПрАТ "ЗЗРК" становить  468 млн. грн., у т.ч. за 2019 рік – 51,5 млн. грн.

Кількість публікацій: Кількість публікацій за роботою: 269, в т.ч. 6 монографій, 1 посібник, 165 статей (11 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4/2, Scopus – 148/7, Google Shcolar – 489/12. Отримано 18 патентів України на винахід та 43 - на корисну модель.

Коментарі