Ви є тут

Екологічні, паразитологічні та молекулярно-генетичні аспекти розширення ареалів риб-вселенців


Номер роботи - M 109 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Экологические, паразитологические и молекулярно-генетические аспекты расширения ареалов рыб-вселенцев


Авторы: Куцоконь Ю.К., Квач Ю.В., Кокодий С.В.


 


Ecological, parasitological and molecular-genetic aspects of the expansion of alien fishes


Authors: Kutsokon Y.K., Kvach Y.V., Kokodii S.V.


 

Автори: Куцоконь Ю.К., к.б.н.,  Квач Ю.В., к.б.н.,  Кокодій С.В., к.б.н.

 

Представлена Інститутомзоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

 

Авторами проаналізовано і уточнено ареали риб-вселенців як в Україні (ротань-головешка Perccottus glenii, карась китайський Carassiusauratus), так і за її межами (чебачок амурськийPseudorasbora parva, бички кругляк Neogobius melanostomus і цуцик Proterorhinussemilunaris). Визначено основні морфологічні ознаки видів в басейні Дніпра.

Проаналізовано основні екологічні особливості риб-вселенців незалежно від їх систематичного положення, що дозволили натуралізуватись в набутому ареалі.

На прикладі карася китайського розглянуто гібридизацію між C. carassius і C. auratus в Україні, в даному випадку утворюється гібридний диплоїдно-поліплоїдний комплекс. Це призводить до елімінації карася звичайного.

На прикладі бичків кругляка і цуцика показано, що в природному ареалі (естуарії Чорного моря) риби мають більшу кількість паразитів ніж у набутому (Великі Озера в Північній Америці, Балтика). Процеси колонізації паразитами бичків-вселенців підтверджують "гіпотезу позбавлення паразитів", згідно якої звільнення вселенців від паразитів і патогенів є однією з умов подальшого успішного розселення даних видів.

Виявлені в ході виконання роботи закономірності розширення ареалів риб-вселенців дозволять прогнозувати подальший вплив цих видів на аборигенні угруповання.

Розроблено ряд наукових рекомендацій для надання охоронного статусу цінним природним територіям, де види-вселенці відсутні.

 

Кількість публікацій: 116,в т.ч. за темою роботи41 стаття, 13 тез доповідей, сумарна кількість посилань 45 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 6, отримано 1 патент.