Ви є тут

Екологічна стійкість та продуктивність імунних до парші сортів яблуні


Номер роботи - M 45 ПОДАНА

Автор: Гончарук Ю.Д., к.с.-г.н.

Представлена Інститутом садівництва Національної академії аграрних наук України.

Наведено результати досліджень адаптивності до біо- та абіотичних стресорів, а також потенціальної та господарської продуктивності 17 імунних до парші сортів яблуні, вирощуваних у різних регіонах. Визначено економічний ефект від виробництва їх плодів у незрошуваному насадженні на середньорослій підщепі. Сорти, що вивчалися, виявилися зимо-, морозо- та жаростійкими при середній стійкості до посухи. Сорти Голд Раш, Едера і Топаз визнано високо адаптивними за ритмом зміни функціональної активності тканин апікальних меристем пагонів-однорічних приростів протягом року. Досліджуваним сортам яблуні притаманна слаба та середня сприйнятливість до борошнистої роси, висока стійкість до плодової гнилі та дуже слаба уражуваність бурою плямистістю. У більшості (70,5%) імунних до парші сортів яблуні добре розвинена листкова пластинка. Вони високоспроможні до накопичення асимілянтів, 30-50% яких використовуються на формування господарського врожаю. Найвищу врожайність за роки досліджень сформували 9-11-річні насадження Едери, Флоріни, Амулета і Перлини Києва та 6-8-річні Афродіти, Вітоса, Орловського Полєсья і Топаза. Сорти Ревена і Голд Раш за якістю пилку та високою перехресною плодючістю визначено як універсальні запилювачі для зимових імунних до парші сортів яблуні. Для закладання нових інтенсивних насаджень в різних ґрунтово-кліматичних регіонах Лісостепу України за відсутності зрошування перспективними визнано екологічно стійкі сорти Топаз, Фрідом, Афродіта, Старт, Орловскоє Полєсьє, Вітос.

Кількість публікацій: 18, в т.ч. монографія, 14 статей, методична рекомендація, 2 тези доповідей.