Ви є тут

Доступність правосуддя та гарантії його реалізації


Номер роботи - M 24 ПОДАНА

Автори:


 



Доступность правосудия и гарантии его реализации



Автор:ОвчаренкоЕ.Н.



 



 



 



Оfthe work: Access to Justice and its Guarantees



Authors: Ovcharenko O.M.


 

Автор: Овчаренко О.М., к.ю.н.

 

Представлена Інститутом вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України

 

 З урахуванням положень Конституції й законів України, міжнародно-правових стандартів у царині судоустрою, законодавства зарубіжних країн, а також правозастосовчої практики  автором досліджено сутність і зміст доступності правосуддя, сформульовано поняття “доступність правосуддя”, визначено його структуру,  обґрунтовано необхідність удосконалення існуючої системи організаційно-правових гарантій доступності правосуддя й чинного законодавства, яке регулює відповідні правовідносини.

Розроблено наукові засади та методологію  визначення змісту, елементів і гарантій принципу доступності правосуддя як одного із визначальних принципів судової влади. Висновки базуються на емпіричному дослідженні, яке включило: вивчення статистичних даних судів України; результати анкетування 363 суддів Харківської, Донецької, Сумської, Луганської областей (місцевих та апеляційних судів);  результати анкетування 300 різних за віком, освітою й матеріальним станом громадян Харкова, Донецька, Луганська;  опитування прокурорів і адвокатів з проблем доступності правосуддя; узагальнення досвіду роботи модельних судів України. 

Удосконалення судової системи з метою забезпечення доступності правосуддя має опосередкований ефект, який полягає у зменшенні строків судового розгляду, оптимізації робочого часу працівників апарату суду, спрощенні процедур отримання копій судових рішень та інших документів для учасників провадження по справі та зацікавлених осіб, підвищення рівня довіри до суду.

 

Кількість публікацій:     11  наукових  публікацій,в т.ч. 1 монографія,  5 статей,  5 тез доповідей.