Ви є тут

Дослідження розвитку диспластичного сколіозу та визначення принципів його хірургічної корекції


Номер роботи - M 0

М60

Автор: Фіщенко Я.В.

 

Представлена Державною установою "Інститут травматології та ортопедії АМН України".

 

Изучение развития диспластического сколиоза и определение принципов его хирургической коррекции

Автор:Фищенко Я.В.

 

 

Author:

 

Кількість публікацій: 44 наукові роботи (24 статті, 20 тез доповідей), 2 патенти.

 

На основі співставлення динаміки розвитку основних структуральних та неструктуральних компонентів диспластичного сколіозу вивчено механізм формування деформації поперекового відділу хребта та встановлено причини розвитку компенсаторних викривлень.

Запропоновано алгоритм та математичну модель формування компенсаторної поперекової дуги викривлення, в основу якої лягли патофізіологічні зміни у деформованому хребті. Сформульовано основні принципи оперативної корекції поперекової кривизни, що базуються на досягненні оптимального балансу мас за рахунок  корекції не тільки основних, а  й структуральних компенсаторних кривизн викривлення.

На основі комплексного клініко-інструментального дослідження значної кількості спостережень розроблено схему механогенезу компенсаторної поперекової кривизни диспластичного сколіозу. За результатам скінченноелементного моделювання розроблено біомеханічну модель розвитку компенсаторного поперекового противикривлення хребта при грудному типі диспластичного сколіозу.

Отримані результати дозволили створити схему механогенезу компенсаторного противикривлення при диспластичному сколіозі та визначити оптимальну тактику оперативного лікування.

За допомогою геометричної розрахункової схеми хребта визначено оптимальні точки застосування сили для ефективної хірургічної корекції викривлення повздовжньої вісі хребта.