Ви є тут

Дослідження, розробка та впровадження нових конструктивних форм стаціонарних просторових покрить над трибунами стадіонів України, що зводяться в рамках підготовки до ЄВРО-2012


Номер роботи - M 0

М45

Автори: Касімов В.Р., Калмиков Ю.Ю., Копилов О.Є., Коряченко Я.О.

 

Представлена Донбаською національною академією будівництва і архітектури.

 

Исследование, разработка и внедрение новых конструктивных форм стационарных пространственных покрытий над трибунами стадионов Украины, возводимых в рамках подготовки к ЕВРО-2012

Авторы: Касимов В.Р., Калмыков Ю.Ю., Копылов А.Е., Коряченко Я.А.

 

Research, development and introduction of new structural forms of stationary spatial coverings over the Ukrainian stadium tribunes, erected within the framework of EURO-2012 preparation

Authors: Kasimov V., Kalmikov Yu., Kopilov A., Koryachenko Ya.

 

 

Кількість публікацій: 20 наукових робіт (монографія, 16 статей, 3 тези доповідей).

 

Авторами виконано теоретичні і експериментальні дослідження, спрямовані на комплексне вивчення впливів вітрових навантажень на конструкції покриттів стадіонів, розробку інженерної методики розрахунку і проектування покрить у вигляді великопрольотних просторових оболонок з великим вирізом на еліптичному плані, а також удосконалення методики аналізу напружено-деформованого стану залізобетонних елементів конструкцій стадіонів.

За результатами досліджень отримано величини внутрішніх та зовнішніх коефіцієнтів аеродинамічного тиску на поверхнях досліджуваного типу покриття з врахуванням реальних умов посадки споруди, що суттєво розвинули уявлення про якісний розподіл аеродинамічних коефіцієнтів та дозволяють кількісно оцінювати вітрове навантаження на основні несучі конструкції стадіонів. Розроблено методику розрахунків конструкцій стаціонарних покриттів у вигляді стержневих оболонок с великим вирізом на еліптичному плані, що заснована на встановленні загальних залежностей між безрозмірними просторово-жорсткісними параметрами та безрозмірними параметрами напружено-деформованого стану основних елементів конструкцій оболонки.

Застосування при проектуванні запропонованої методики визначення параметрів напружено-деформованого стану елементів великопрольотної стержневої оболонки покриття забезпечує показники витрати матеріалу 80 – 100  кг/м2, що знаходяться на рівні кращих світових зразків для розглянутого класу покриттів спортивних споруд.

В роботі доведено необхідність врахування в розрахунках напружено-деформованого стану залізобетонних елементів вихідного об’ємного напруженого стану, обумовленого нерівномірними усадочними деформаціями в бетоні, а також неоднорідності фізико-механічних властивостей бетону по об’єму конструкції, що формується в доексплуатаційний період.