Ви є тут

Дослідження, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві


Номер роботи - P 1 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Р1

Автори:

Дорошенко В.О., Ковальчук В.О., Нечипорук В.І.,

Савенко В.І., Ступник О.І., Ткачук Б.І.,

Фіалко Н.М., Черних Л.Ф., Шевельов В.Б

 

Представлена ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву".

 

Исследования, разработка и внедрение  эффективных энергосберегающих конструкций и технологий в строительстве

Авторы: Дорошенко В.А., Ковальчук В.А., Нечипорук В.И., Савенко В.И., Ступник А.И., Ткачук Б.И.,

Фиалко Н.М., Черных Л.Ф., Шевелев В.Б

Reserches, exploitation and implantation  energy-saving constractions and technologies in civil engineering

Authors: Doroshenko V.,  Kovalchuk V., Nechyporuk V., Savenko V., Stupnyk O., Tkachuk B. ,

Fialko N., Chernyh L.,Shevelev V.

 

В роботі досліджено закономірності поширення теплової енергії в зовнішніх огороджуючих конструкціях та спорудах в цілому, розроблено інженерно-фізичні методи розрахунків та конструювання енергозберігаючих конструкцій і технологій та впроваджено їх в практику будівництва з метою економії витрат енергоресурсів в Україні.

Розроблено та впроваджено технологію виготовлення тришарових зовнішніх стінових панелей на гнучких зв’язках  і технологію будівельно-монтажних робіт з використанням ефективних конструкцій і систем для енергозберігаючих житлових будинків, визначено найефективнішу конструкцію зовнішньої стіни з використанням системи навісних вентильованих фасадів

Створено інженерно-фізичні методи розрахунків і випробувань огороджуючих конструкцій і споруд, державні норми в галузі будівельної теплофізики з метою заощадження енергетичних ресурсів на державному рівні. Розроблено та впроваджено нові прогресивні технології, нормативно-технічна та проектна документація, проекти виконання робіт і технологічні карти, створено спеціальну сертифіковану за міжнародним стандартом ISO 9001:2000 систему управління якістю, отримано міжнародний сертифікат "Визнання досконалості в Європі"(2007, 2008рр.), міжнародну нагороду за успіхи в будівництві "Платинова зірка".

За результатами роботи опубліковано понад 190 науково-технічних праць, отримано ряд авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Дослідження та розробки впроваджено в будівництві 126 будинків за доступними цінами.