Ви є тут

Дослідження, проектування та впровадження сталезалізобетонних конструкцій з урахуванням умов їх виготовлення


Номер роботи - M 0

М44

Автори: Нижник О.В., Гасенко А.В.

 

Представлена Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка.

 

Исследование, проектирование и внедрение сталежелезобетонних конструкций с учетом условий их производства

Авторы: Нижник А.В., Гасенко А.В.

 

Research, planning and introduction of steel-concrete composite structures taking into account the terms of their making

Authors: Nyzhnyk A.V., Gasenko A.V.

 

Кількість публікацій: 44 наукові роботи (3 монографії, 21 стаття, 20 тез доповідей), 20 патентів.

 

Робота авторів спрямована на пошук нових типів сталезалізобетонних конструкцій (конструкцій у незнімній опалубці), зручних з точки зору технології виготовлення з мінімумом енерговитрат.

Вирішено проблеми врахування особливостей виготовлення сталезалізобетонних конструкцій: структурних, часторебристих та безбалочних (в перевернутому стані), мінімізація кількості зварних швів в сталезалізобетонних конструкціях зі швелерів та в безфасонних вузлах сталезалізобетонних конструкцій. Проаналізовано вплив особливостей умов виготовлення елементів на напружено-деформований стан та надійність як нових, так і експлуатованих сталезалізобетонних конструкцій з урахуванням можливих дефектів виготовлення та корозійних експлуатаційних пошкоджень.

Результати досліджень детально висвітлені в публікаціях та підтверджені лабораторними і натурними (в умовах діючого виробництва), експериментами, доповідались на міжнародних конференціях та впроваджені у виробництво.