Ви є тут

Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя


Номер роботи - P 60

Автори:


 Вспомогательные репродуктивные технологии лечения бесплодияДахно Ф.В., Юзько А.М., Вдовиченко Ю.П., Каминський В.В., Зукин В.Д., Судома И.О., Жук С.И., Татарчук Т.Ф., БахтєєваТ.Д., Паращук Ю.С.  Assisted reproductive technologies for infertility treatmentDakhno F.V., Yuzko O.M.,Vdovychenko Yu.P., Kaminskiy V.V., Zukin V.D., Sudoma I.O., Zhuk S.I., Bakhteyeva T.D., Tatarchuk T.F., Parashchuk Yu.S.


 

Автори:

Дахно Ф.В., Юзько О.М., Вдовиченко Ю.П., Камінський В.В., Зукін В.Д.,

Судома І.О., Жук С.І., Татарчук Т.Ф., БахтєєваТ.Д., Паращук Ю.С.

 

Представлена Національною медичною академієюпіслядипломноїосвітиіменіП.Л. Шупика.

 

Розробленотавпровадженовмедичнупрактикуметодидопоміжнихрепродуктивнихтехнологійлікуваннябезпліддя, асаме: базоватехнологіязаплідненняinvitro(IVF, invitrofertilization), введенняодногосперматозоїдавяйцеклітину(ICSI), цілийрядметодикзаморозкирепродуктивнихклітин, донаційніпрограми, передімплантаційнагенетичнадіагностика, методикаселекціїсперматозоїдівтаембріонів.

Впровадженнядопоміжнихрепродуктивнихтехнологійлікуваннябезпліддядозволилопідвищитиефективністьлікуванняцієїскладноїпатологіїв17 разів. Кількість циклів запліднення invitroза останні 10 років в Україні збільшилась з 1229 до 7785. За період з 1999 по 2007 рік народилось 8551 дітей після запліднення invitro.

Активне впровадження допоміжних репродуктивних технологій лікування безпліддя дозволило збільшити кількість циклів на 1 млн. населення України з 50 до 170. Доля пологів жінок після запліднення наближається до 1%, що є задовільним показником для більшості країн Європи.

Розробки авторів сприяли широкому впровадженню лапароскопічної репродуктивної хірургії, гінекологічної ендокринології, покращенню роботи лабораторної служби, розвитку медичної генетики, пренатальної діагностики та лікування плода в утробі матері. В цілому це дало змогу покращити демографічні показники і збільшити народжуваність в Україні в 2008 та 2009 роках.

За результатами роботи опубліковано 358 наукових праць, 17 монографій та навчальних посібників. Основні результати обговорювалися на 68 міжнародних конференціях. Високий рівень досліджень підтверджено на світових форумах репродуктивної медицини в Росії, Греції, Тунісі, Іспанії, Італії, Нідерландах, Сінгапурі, Польщі, Туреччині, Китаї.

За результатами роботи захищені 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій