Ви є тут

Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання


Номер роботи - M 74 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Государственные сельскохозяйственные инспекции в Украине: состояние и возможности усовершенствования правового регулированияПоддубный А.Ю. State agricultural inspectionsin Ukraine: legal regulation status and opportunities for improvementPiddubnyyO.Y.


 

Автор: Піддубний О.Ю., к.ю.н.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів в природокористування України

 

ААвтором сформульовано теоретичні поняття державних сільськогосподарських інспекцій, їх системи, досліджено їх організаційно-правове становище, вивчено їх завдання, функції та повноваження.

Обґрунтовано конкретні пропозиції з подальшого удосконалення правового регулювання організації контрольно-інспекційної діяльності сільськогосподарських інспекцій, що включає удосконалення організаційної структури інспекцій, запровадження змін в їх системі та розширення  повноважень.

Розроблено концепцію побудови системи  і структури органів державного контролю в галузі сільського господарства та оптимізації їх повноважень.

Результати дослідження забезпечують розв’язання актуального наукового завдання і є суттєвим внеском у розвиток науки адміністративного права, зокрема у питанні правового регулювання контрольно-інспекційної діяльності в АПК.

 

Кількість публікацій:   11  наукових публікаціїй, в т.ч.1 монографія, 5  статей, 5 тез доповідей.