Ви є тут

ДДШ – новий допплерівсько-поляриметричний метод для дистанційного зондування опадів


Номер роботи - M 51 ПОДАНА

Автори:


 ДДС – новый допплеровский-поляриметрический метод для дистанционного зондирования осадковАвтор: Глушко Д.Н. DDV-Novel Doppler Polarimetric Technique for Remote Sensing of PrecipitationAuthor:  Glushko D.N.


 

Автор: Глушко Д.М., к.т.н. 

 

Представлена   Національним авіаційним університетом.

 

Представлено  результати допплерівського-поляриметричного моделювання радіолокаційних сигналів і реальної обробки даних, які показують кореляцію між диференціальною допплерівською швидкістю (ДДШ) і параметрами дощу, зокрема мікроструктурою і турбулентністю у дощі.

Перевірено достовірність використання ДДШ як одного з інформативних параметрів в системі розпізнавання на основі нейронної мережі. Виконані розрахунки та експерименти, ефективність використання запропонованого методу підтверджують його високий науково-технічний рівень.

Автором доведено, що параметр ДДШ залежить як від мікроструктури дощу, так і від турбулентності в дощі і, можливо, буде корисний в метеорологічних радіолокаторах нового покоління. Параметр ДДШ розглядається як додаткове джерело інформації для дистанційного зондування атмосфери,  для розробки радіолокаційних алгоритмів для автоматичної класифікації типу гідрометеорів, інтенсивності турбулентності, а також для оцінки розподілу дощових крапель за розмірами. 

 

Кількість публікацій:  7  статей