Ви є тут

Цикл робіт "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації"


Номер роботи - P 6 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

Р6

Цикл робіт "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації"

Задірака В.К., Ляшко С.І.

Гуляницький Л.Ф., Донець Г.П.,

Ємець О.О., Кнопов П.С.,

Левитська А.О., Литвин О.М.,

Номіровський Д.А., Павлов О.А.

 

Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова

НАН України

 У роботі розвинуто важливі ідеї теорії оптимізації, ідентифікації та оптимального керування, у т.ч. стохастичних систем, керованих систем з розподіленими параметрами, задач комбінаторики, нелінійних динамічних систем. У дослідженні методів цифрової обробки сигналів розглянуто проблеми побудови оптимальних за точністю та швидкістю алгоритмів розв'язання задач цифрової обробки сигналів при використанні різних інформаційних операторів.

Фундаментальні за характером результати робіт націлені на розв'язання багатьох конкретних класів практичних проблем підвищеної складності. Для таких реальних задач великої розмірності розроблені математичні моделі, методи та інформаційні технології, що дозволило отримати їх розв'язки з достатньою для практики точністю у реальному масштабі часу.

Виконані теоретичні та прикладні дослідження стали основою для створення інформаційних технологій в таких напрямках як аналіз та оптимізація складних систем, прогнозування економічних процесів, проектування систем керування, розв’язання задач цифрової обробки сигналів та захисту інформації.

Розроблені математичні моделі, методи та сучасні інформаційні технології знайшли застосування для підтримки прийняття відповідальних рішень при керуванні складними високотехнологічними системами, системами автоматизованого управління виробництвом дрібносерійного типу, для моделювання та середньострокового прогнозування динаміки основних макроекономічних показників економіки України, при вирішенні важливих проблем теорії кодування, захисту інформації та багатьох інших на замовлення Мінекономіки України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства оборони України, Міністерства науки та освіти України та ін. Одержані результати мають значно вищу точність, ніж відомі результати, отримані провідними міжнародними і вітчизняними інституціями та фахівцями.

Цикл робіт складається із 25 монографій та 104 наукових статей.

Практичну значимість результатів підтверджують отримані патенти,  акти впровадження та міжнародні гранти, надані  по лінії ЄС та НАТО.