Ви є тут

Цикл робіт "Мікробна корозія підземних споруд та розробка заходів їх захисту"


Номер роботи - P 24 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р24

Цикл  робіт "Мікробна корозія підземних споруд та розробка заходів їх  захисту"

Андреюк К.І., Іутинська Г.О.,

Козлова І.П., Коптєва Ж.П.,

Заніна В.В., Пуріш Л.М.,

Кузьменко Ю.О., Середницький Я.А.

 

Інститут  мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України

Тридцятирічні дослідження авторського колективу з мікробної корозії є фундаментальними і практично спрямованими. На основі розробленої концепції мікробної корозії підземних споруд як прояву геохімічної діяльності бактерій  циклу сірки в умовах техногенезу авторами розкрито біогенну природу виникнення екстремальної корозійної ситуації в київському метрополітені та розроблені заходи  щодо її подолання і збереження ділянки тунелів. Економічна ефективність впроваджених рекомендацій  складала 18 млн. крб.

На підставі досліджень корозійної активності ґрунтів уздовж трас магістральних газопроводів у Західній та Центральній Україні та інших регіонах виведено формулу критерію агресивності ґрунтів з урахуванням мікробіологічних показників, що є підґрунтям у створенні карт біокорозійної активності ґрунтів у різних регіонах країни. Це дозволяє на етапі проектування магістральних газопроводів визначити ділянки траси з підвищеною корозійною небезпекою та попереджати екстремальні ситуації на магістральних газопроводах. Авторами запропоновано поняття "феросфера",  що є агналогом біоплівки. Розроблено відповідні нормативні документи.

Розкрито механізми формування і функціонування корозійно агресивного мікробного угруповання під впливом техногенезу, зокрема підземного будівництва; отримано нові дані щодо утворення і архітектоніки біоплівок на поверхні металу і захисних покриттів. Розроблено параметри електрохімічного захисту підземних споруд в умовах активної біогеохімічної діяльності бактерій циклу сірки. Проведено оцінку біостійкості ізоляційних покриттів, рекомендовано нові ефективні інгібітори біоцидної дії.

Накопичений досвід використано при будівництві Харківського і Ташкентського метрополітенів, при з’ясуванні причин корозії урядової лінії зв’язку Республіки Куба, а також на газопроводах Нідерландів.

Результати роботи опубліковано у 8 монографіях, понад 250 наукових працях, 4 ДСТУ і доповідалися на міжнародних з’їздах, конференціях та симпозіумах.

Наукові розробки представленого циклу робіт не мають аналогів у світі.