Ви є тут

Цикл праць "Синтез, структура і властивості нових флуоренонофанів і супрамолекулярних структур типу катенанів і псевдоротаксанів на їх основі"


Номер роботи - M 0

М85

Автор: Ляпунов О.Ю.

 

Представлений Фізико-хімічним інститутом ім. О.В.Богатського НАН України.

Синтез, структура и свойства новых флуоренонофанов і супрамолекулярных структур типа катенанов и псевдоротаксанов на их основе

Автор: Ляпунов О.Ю.

 

Synthesis, structure and properties of new fluorenonophanes and supramolecular structures like catenanes and pseudorotaxanes based on them

Author: Lyapunov A.

 

Кількість публікацій: 10 статей

 

В основу роботи покладено розробку методів синтезу нового класу макроциклічних сполук – флуоренонофанів.

Спираючись на результати наукових досліджень в області органічної, супрамолекулярної і нанохімії, автором отримано супрамолекулярні структури: катенани і псевдоротаксани на основі флуоренонокраунофанів, досліджені їх структура та властивості. При певних запланованих параметрах структури такі сполуки є прообразом молекулярних машин, у яких механічне переміщення частин молекули супроводжується появою або зникненням аналітичного сигналу. Такі синтетичні рецептори можуть виступати як моделі для набагато складніших біологічних об’єктів і процесів, або ж виступати базою для створення наноелектронних пристроїв.

Дослідження цих речовин дозволять зробити висновки щодо використання їх при дизайні хімічно керованих молекулярних тригерів, сенсорів і наноелектронних пристроїв, таких як хімічні комп’ютери.