Ви є тут

Цикл праць "Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України"


Номер роботи - M 0

М40

Автор: Попова І.В.

 

Представлений Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Развитие интеграционных процессов финансово-кредитной сферы Украины

Автор: Попова И.В.

 

The development of integration processes of the financial and credit sphere of the Ukraine

Author: Popova I.

 

Кількість публікацій: 51 наукова робота (4 монографії, 32 статі, 15 тез доповідей).

 

В економічному просторі суб’єкти господарювання стають більш самостійними у виборі варіантів забезпечення своєї поточної діяльності фінансовими ресурсами. Нестача фінансових ресурсів і власного капіталу, неналежна державна підтримка може бути компенсованою за рахунок розвитку фондового ринку, який стає перспективним і сприятливим джерелом фінансування та розвинутого кредитного сектору.

Дослідження автору присвячено розробці стратегії й організації виходу торговельних підприємств на фондовий ринок, обґрунтуванню науково-методичних підходів щодо запровадження механізмів діяльності торговельних підприємств як ефективних емітентів фондового ринку та удосконаленню діяльності фінансово-кредитного сектора як інституційного учасника фондового ринку, мінімізації ризиків банківської діяльності та удосконалення фінансового менеджменту комерційного банку.

Обґрунтовано конкурентну позицію торговельних підприємств як ефективних емітентів фондового ринку, на основі визначених можливостей торгівлі, які базуються на її особливостях як виду діяльності, запропоновано програму виходу торговельних підприємств на фондовий ринок на основі використання альтернативної стратегічної поведінки.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та моделюванні стратегії виходу торговельних підприємств на регіональний фондовий ринок, що сприяє підвищенню ефективності діяльності торговельних підприємств і функціонування фондового ринку.