Ви є тут

Цикл праць "Розвиток фауни копитних і хоботних пліоцену та раннього плейстоцену України"


Номер роботи - M 0

М92

Автор: Логвиненко В.М.

 

Представлений Національним науково-природничим музеєм НАН України.

Цикл работ азвитие фауны копытных и хоботных плиоцена и раннего плейстоцена України"

Автор: Логвиненко В.Н.

 

 

Author:

 

Кількість публікацій: 12 статей.

 

Автором описана макротеріофауна з 40 місцезнаходжень, переважна більшість з яких підноситься до алювіального тафономічного типу. В оновленому списку фауни вказано біля 50 видів великих ссавців, з яких 11 видів для дослідженого регіону вказані вперше.

Встановлено, що хоботні представлені 6 видами, непарнокопиті – більш ніж 12 видами, парнокопиті – більш ніж 25 видами. Обґрунтовано описання одного нового виду (Paracamelus minor sp. nov). Детально охарактеризовано фауни великих ссавців таврійського, кучурганського, молдавського, хапровського, таманського та тираспольського комплексів, вказана зміна в часі окремих таксономічних груп.

Визначено етапи історичної зміни комплексів великих ссавців, реліктові, фонові види і види, що є новими на різних етапах розвитку фауністичних комплексів. Виявлено, що дані по складу фауни великих ссавців відповідають палеоекологічним умовам пліоцену-раннього плейстоцену, реконструйованим по дрібним ссавцям, молюскам та рослинності.