Ви є тут

Цикл праць "Підвищення надійності функціонування об'єктів елктроенергетики України за допомогою систем діагностики і прогнозування відмов потужного електротехнічного обладнання"


Номер роботи - M 0

М82

Автор: Сисак Р.М.

 

Представлена Інститутом електродинаміки НАН України.

Создание теоретических основ и методологии статистической диагностики электротехнического оборудования с прогнозированием его отказов

Автор: Сысак Р.М.

 

Development of theoretical basis and methodology of statistical diagnosing of power electrical equipment with forecasting of its failures

Author: Sysak R.

 

Кількість публікацій: 11 статей.

 

Цикл праць присвячено вирішенню актуальної задачі підвищення надійності та подовження терміну експлуатації електротехнічного та електроенергетичного обладнання об’єднаної енергосистеми України.

Автором запропоновано нові діагностичні ознаки; створено лабораторний зразок діагностичної інформаційно-вимірювальної системи на базі персонального комп’ютера; розроблено методику перевірки метрологічних параметрів систем статистичної діагностики, до складу яких входить аналого-цифровий перетворювач; розроблено методологію прогнозування відмов досліджуваного обладнання на основі постійного або регулярного моніторингу його фактичного технічного стану або за статистикою відмов.

Застосування отриманих результатів дає можливість знизити витрати на експлуатацію обладнання за рахунок своєчасного проведення ремонтних робіт (обслуговування за потребою, а не планове) та забезпечити безвідмовну роботу обладнання внаслідок своєчасної заміни вузлів, що практично відпрацювали свій технічний ресурс.