Ви є тут

Цикл праць "Нові методи розрахунку напруженого стану трубопровідних систем з урахуванням геометричної нелінійності"


Номер роботи - M 0

М66

Автори: Батура А.С., Богдан А.В.

 

Представлений Інститутом проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України.

Цикл работ "Новые наноразмерные материалы селективного действия для биомедицинских применений"

Авторы: Билый Р.А., Прилуцкая С.В.

 

 

Author:

 

Кількість публікацій: 15 наукових публікацій (12 статей, 3 тези доповідей).

 

Цикл праць присвячено вивченню і розробці нових методів розрахунку напружено-деформованого стану трубопроводів різної структури та призначення. Модифіковано метод динамічних жорсткостей, який дозволяє використовувати одну й ту саму розрахункову схему для статичних та динамічних розрахунків просторових розгалужених трубопроводів.

Запропоновано ефективні методи моделювання розгалужень, криволінійних елементів, пошуку власних частот і форм коливань. Продемонстровано високу ефективність розроблених методів для задач обробки даних вібродіагностики. Вперше отримано вираз для динамічного коефіцієнта збільшення податливості згину, який дозволяє використовувати стержневі, а не складні оболонкові моделі для повноцінного моделювання трубопроводів.

Розроблено оригінальну чисельну процедуру розрахунку напружено-деформованого стану трубопроводу в середовищі та процедуру розв’язку геометрично-нелінійної задачі Сен-Венана для замкнутої оболонки з круговою віссю. Вперше знайдено аналітичний вираз для знаходження коефіцієнтів інтенсивності напружень для згину труби з двома поздовжніми поверхневими осьовими тріщинами та проведено його зіставлення з чисельними розрахунками.

Створено комп’ютерні програми, з допомогою яких розв’язано ряд важливих практичних задач: проаналізовано коливальну поведінку нафтопроводу під час аварії, досліджено вібраційні властивості ділянки трубопроводу; розраховано параметри протягування труби через трубопровід більшого діаметру; визначено напружено-деформований стан повітряних переходів магістрального нафтопроводу "Кременчук-Херсон"; досліджено можливі причини аварії на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" та ін.