Ви є тут

Цикл праць "Методологія та практика прогнозно-аналітичних досліджень інноваційного розвитку аграрного сектору економіки"


Номер роботи - M 0

М64

Автор: Кот О.В.

 

Представлений Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М.Доброва НАН України.

Цикл работ "Методология и практика прогнозно-аналитических исследований инновационного развития аграрного сектора экономики"

Автор: Кот О.В.

 

To the cycle works Methodology and Practice of Predicting and Analytical Researches of Innovational Development in Agrarian Sector of Economy

Author: Kot O.

 

Кількість публікацій: 18 наукових публікацій ( 2 монографії, 16 статей, в т.ч. 14 одноосібних).

 

Цикл праць присвячено розв’язанню проблеми створення адекватного механізму прогнозно-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.

На основі узагальнення емпіричного матеріалу здійснено комплексну оцінку інноваційного потенціалу аграрного сектору на загальнодержавному та регіональному рівнях. Результати прогнозно-аналітичного дослідження дозволили виявити основні причини, які впливають на зниження показників інноваційного розвитку аграрної галузі та відставання вітчизняних наукових розробок і агропродовольчих технологій від світових аналогів, що не дозволяє у повній мірі реалізувати наявний науково-технологічний потенціал.

Здійснено дослідження механізмів розвитку інноваційної системи аграрного сектору та обґрунтовано перспективні напрями використання науково-технічного потенціалу для забезпечення продовольчої безпеки та екологічно сталого розвитку аграрної сфери.

Ґрунтуючись на результатах прогнозного дослідження, проведеного за методом Дельфі у три тури, запропоновано нову ієрархію пріоритетів науково-технологічного та інноваційного розвитку аграрного сектору на довго- та середньострокову перспективу як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях управління.

Основні положення та результати здійсненого дослідження впроваджені у практику управління інноваційним розвитком аграрного сектору економіки, у т.ч. шляхом внесення пропозицій щодо змін та доповнень чинного законодавства України.