Ви є тут

Цикл праць ";Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво"


Номер роботи - P 18 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р18

Цикл праць "Конструкційні матеріали нового

покоління та технології їх впровадження у будівництво"

Братчун В.І., Гоц В.І.,

Назаренко І.І., Плугін А.М.,

Рунова Р.Ф.,Саницький М.А.,

Сівко В.Й., Старчук В.Н.,

Федоркін С.І., Шилюк П.С.

 

Київський національний університет

будівництва і архітектури

Дослідження авторів присвячено розвитку теоретичних основ будівельного матеріалознавства, що відкрили можливість створення нового напрямку в розробці високофункціональних бетонів як конструкційних матеріалів нового покоління і технологій їх впровадження у будівництво. Доведено ефективність заміни традиційних бездобавочних цементів багатокомпонентними системами зі зменшеною кількістю енергомісткої клінкерної складової за умови оптимізації мікро-, мезо- і макроструктури бетону та врахування його особливостей як середовища, що підлягає технологічному регулюванню. Авторами розкрито закономірності конденсації мінеральних речовин з оцінкою їх енергетичного стану, генезису продуктів гідратації цементів, поверхневих явищ та розвитку фізико-хімічних процесів при твердненні. Досліджено  конденсаційні явища при утворенні штучного каменю, цементну систему в широкому діапазоні складів, що відповідає сучасній тенденції мінімізації енерговитрат на виробництво, високофункціональні бетони як об'єкт використання виявлених закономірностей на рівні формування керованої макроструктури   в технологічних умовах будівельного комплексу.

Наукові результати роботи відображено у 15 монографіях, 650 статтях, отримано  понад 150 авторських свідоцтв та патентів.

Від впровадження бетонів нового покоління та технологій їх використання на будівельних об'єктах України, в тому числі в системах АТ ХК "Київміськбуд", ВАТ "Миколаївцемент", ВАТ "Івано-Франківськцемент", ВАТ "Донбасшахтобуд", ВАТ "Гідрозалізобетон", ВАТ "Донбасенергобуд" та інших,   загальний економічний  склав біля 20 млн. грн.