Ви є тут

Цикл праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України"


Номер роботи - M 0

М73

Автор: Маруняк Є.О.

 

Представлений Інститутом географії НАН України.

Глобализация и ее влияние  на развитие регионов Украины

Автор: Маруняк Е.А.

 

Globalization and its impact on regional development in Ukraine

Author:.Maruniak Eu

 

Кількість публікацій: 20 наукових публікацій (монографія, карта, 18 статей, в т.ч. 14 одноосібних).

 

Автором обґрунтовано наукові основи та можливості реалізації суспільно-географічного підходу при дослідженні впливу процесів глобалізації на розвиток України та її регіонів.

Уточнено сутність категорії "глобалізація" за рахунок розвитку її суспільно-географічних аспектів. Розвинуто основні положення щодо місця і ролі наддержавних утворень (транснаціональних корпорацій, міжнародних організацій) у сучасному міжнародному поділі праці, специфіки їх взаємодії з державами різного рівня соціально-економічного розвитку.

Обґрунтовано теоретичні принципи, розроблено методику дослідження процесів глобалізації, що дозволило:

- проаналізувати основні суспільно-географічні чинники входження України до світової економіки;

- виявити закономірності географічної орієнтації її зовнішньоекономічної діяльності в розрізі угрупувань країн світу, вектори регіональної інтеграції, особливості й тенденції регіональної специфіки прояву процесів глобалізації, особливості діяльності фінансово-промислових груп;

- визначити рейтинг регіонів України за інтенсивністю процесів глобалізації та сформулювати принципові положення визначення пріоритетних напрямів державної політики України в контексті входження до світової економіки.