Ви є тут

Цикл праць "Формування гідрогелів біомедичного призначення для створення протиопікових та лікувальних пов’язок із застосуванням гетерофункціональних поліпероксидів"


Номер роботи - M 0

М20

Автор: Тарнавчик І.Т.

 

Представлений Національним університетом "Львівська політехніка".

Формирование гидрогелей биомедицинского назначения для создания противоожоговых и лечебных повязок с использованием гетерофункциональных полипероксидов

Автор: Тарнавчик И.Т.

 

Biomedical application hydrogel formation for anti-burn and medical bandages development, using heterofunctional polyperoxides

Author: Tarnavchyk T.

Кількість публікацій: 9 статей.

 

Автором комплексно досліджено процес синтезу нових гетерофункціональних поліпероксидів, використання яких забезпечує ефективне прищеплення полімерного каркасу гідрогелю до планарної полімерної поверхні.

Розроблено методику одержання нового пероксидовмісного мономеру –
N-[(трет-бутилперокси),метил]акриламіду, особливості кополімеризації даного мономеру з октилметакрилатом, вивчено вплив умов кополімеризації на склад реакційноздатного гетерофункціонального кополімеру. На основі нового мономеру синтезовано гетеро­функціональні поліпероксиди, які забезпечують ефективну пероксидацію полімерної поверхні і подальше прищеплення функціональних мономерів у водному середовищі.

Показано, що за допомогою одержаних поліпероксидних макроініціаторів можна сформувати прищеплені шари гідрофільних полімерів, а в присутності біфункціональних зшиваючих агентів – гідрогелі, прищеплені до поверхні. Розроблено спосіб одержання гідрогелів, полімерний каркас яких ковалентно прищеплений до поверхні, за конденсаційним механізмом формування полімерного каркасу. Запропоновано новий метод покращення механічних характеристик пористих гідрогелів не лише завдяки їх закріпленню на поверхні, а й через укріплення стінок пор.

Отримані результати можуть бути використані для розроблення нових гідрогелевих протиопікових пов’язок підвищеної міцності, катетерів з гідрогелевим покриттям, а також спеціальних гідрогелевих покрить для приладів, що контактують з кров’ю чи тканинами людського організму.