Ви є тут

Цикл праць "Дослідження дисипативних процесів у феромагнетиках та формування структури функціональних покриттів у зовнішньому магнітному полі"


Номер роботи - M 0

М69

Автори: Данилевич О.Г., Било О.М., Дереча Д.О.

 

Представлений Інститутом магнетизму НАН України та МОН України.

Исследование диссипативных процессов в ферромагнетиках и формирование структуры функциональных покрытий во внешнем магнитном поле.

Авторы: Данилевич А.Г., Было О.Н., Дереча Д.А.

 

The investigation of dissipative processes in ferromagnetics and of formation of functional coatings structure in external magnetic field

Authors: Danilevich A., Bylo О., Derecha D.

 

Кількість публікацій: 12 наукових публікацій (8 статей, 4  тези доповідей), 1 патент.

 

Авторами створено теоретичну модель дисипативної функції для вирішення задачі опису релаксації спінових хвиль у феромагнетиках з виродженими станами з врахуванням симетрії магнітного матеріалу, що описує як обмінну, так і релятивістську взаємодію в кристалі. Це дало можливість вдосконалити системи високочастотної обробки сигналів, підвищити чутливість високочастотних антен та фільтрів, збільшити густину запису та швидкість зчитування інформації на магнітних носіях.

Досліджено вплив магнітного поля на перебіг електрохімічних перетворень в твердих тілах (електроосадження, корозія та інш.), які спостерігаються при взаємодії поверхні металу з електролітами. Показано, що магнітні поля можуть застосовуватися як інструмент для управління фізико-хімічними процесами в твердому тілі в умовах електрохімічних перетворень для отримання феромагнітних поверхонь із поліпшеними функціональними властивостями, зміни кінетики хімічних реакцій тощо.

Результати досліджень можуть використовуватись для створення мікро- та наноструктурованих поверхонь феромагнетиків із заданими параметрами, а також для розробки нових методів перемішування рідин.