Ви є тут

Цикл праць "Чисельне моделювання нестаціонарних течій, пренесення домішки та завислої речовини на північно-західному шельфі Чорного моря"


Номер роботи - M 0

М75

Автор: Алексеєв Д.В.

 

Представлений Морським гідрофізичним інститутом НАН України.

Численное моделирование нестационарных течений, транспорта примеси и взвеси на северо-западном шельфе Черного моря

Автор: Алексеев Д.В.

 

The Numerical Simulation of the Non-steady-state Currents, Admixture and Suspension Transport on the North-West Shelf of the Black Sea

Author: Alekseev D.

 

Кількість публікацій: 27 наукових публікацій (20 статей, 7 тез доповідей).

 

Північно-західний шельф Чорного моря є надзвичайно важливим регіоном для економіки України, проте антропогенне навантаження призводить до екологічних проблем, що пов’язані з забрудненням прибережних вод, ерозією берегів та дна.

Цикл праць присвячено чисельному моделюванню інтенсивних динамічних процесів, що генеруються атмосферними циклонами на північно-західному шельфі Чорного моря. В штормових умовах досліджено структуру нестаціонарних течій та дано оцінки їх впливу на переніс аварійних розливів забруднення та формування полів концентрації завислих дрібнодисперсних донних відкладів.

Отримані результати створюють основу для системи комплексного прогнозування параметрів морського середовища під час інтенсивних штормів. Розгляд вірогідних сценаріїв розповсюдження забруднюючої домішки від різних типів джерел дає можливість оцінити швидкість розсіювання та переважаючі напрямки її переносу для ряду районів північно-західної частини моря. Визначення областей дна, найбільш підданих ерозії, дозволило провести районування акваторії за вмістом завислої речовини і за біологічною продуктивністю.