Ви є тут

Цикл праць "Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку"


Номер роботи - M 0

М24

Автор: Малюга Н.М.

Представлена Житомирським державним технологічним університетом.

 

Бухгалтерский учет в Украине: теория и методология, перспективы развития. –Житомир, 2005. – 548 с.

Автор: Малюга Н.М.

Name of work: Accounting in Ukraine: theory, methodology, perspectives of development. – Zhytomyr, 2005. – 548p.

Author: Maluga N.

Кількість публікацій: монографія, 88 наукових праць.

 

У монографії "Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку" (Житомир. 2005. – 548с.), розкрито теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку. В комплексі розглянуто та систематизовано облікові теорії, їх розвиток в наукових школах, вплив на формування сучасних підходів до трактування бухгалтерського обліку.

Визначено методологічні постулати та рівні бухгалтерського обліку, можливості та підходи моделювання облікової системи для забезпечення прогностичної функції обліку. На підставі періодизації розвитку бухгалтерського обліку визначено напрями удосконалення та концепцію подальшого розвитку бухгалтерського обліку.

Монографія має не лише науковий, але й практичний інтерес з метою удосконалення нормативної бази бухгалтерського обліку та впровадження у практичну діяльність підприємств, що підтверджується відповідними документами.