Ви є тут

Цикл праць "Багатофункціональні електрохімічні біосенсори для визначення токсичних речовин природного та штучного походження"


Номер роботи - M 0

М89

Автори: Назаренко О.А., Шкотова Л.В., Солдаткін О.О.

 

Представлений Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України.

Многофункциональные электрохимические биосенсоры для определения токсических веществ естественного и искусственного происхождения

Авторы: Назаренко Е.А., Шкотова Л.В., Солдаткин А.А.

 

Multifunctional electrochemical biosensors for detection of toxic compounds of natural and artificial origin

Authors: Nazarenko Е., Shkotova L., Soldatkin А.

 

Кількість публікацій: 78 наукових публікацій (23 статті, 55 тез доповідей), 5 патентів.

 

Авторами роботи створено моно- та мультибіосенсорні системи що дозволяють проводити визначення вмісту формальдегіду, органофосфорних пестицидів, іонів важких металів, стероїдних глікоалкалоїдів, лактату, етанолу, гліцерину, глюкози, лактози та сахарози у біооб’єктах з високою ефективністю, селективністю та точністю. Отримані результати щодо визначення токсичної дії досліджених сполук розширюють та доповнюють існуючі уявлення про біохімічні механізми дії цих речовин.

Розроблено нові методичні підходи для отримання оригінальних біоселективних елементів та їх іммобілізації, досліджено поєднання різних ферментних систем з відповідними перетворювачами для досягнення найбільшої чутливості та стабільності біосенсорів.

За результатами досліджень створено діючі лабораторні прототипи ферментних біосенсорів та мультибіосенсора. Апробація розроблених біосенсорів показала високу кореляцію отриманих даних із загальноприйнятими методиками. При масовому виробництві біосенсорів ціна біосенсорного аналізу буде значно нижчою, ніж аналогічна для загальноприйнятих на сьогоднішній день методів.

Отримано лабораторні моделі з перспективною основою для розробки та налагодження промислового випуску вимірювальних пристроїв для інтегрального та селективного визначення низки токсичних речовин природного та штучного походження.