Ви є тут

Цикл наукових праць"Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні"


Номер роботи - P 12 ПОДАНА

Р12

Автор:

Чухно А.А.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка МОН України.

Цикл научных работ "Информационно-эволюционная экономика и проблемы ее становления в Украине"

Автор: Чухно А.А.

Рapers cycle "Іnformative-evolutional economy and problems of its becoming in Ukraine"

Authors: Chuhno F.F.

 

Автор трьохтомного циклу праць обґрунтовує історичну  перспективу розвитку економіки і суспільства, характеризує інформаційно-еволюційну економіку і шляхи її творення,  доводить, що не можна базувати економічну політику на теорії і практиці ринкової економіки, обмежувати підручники з економічної теорії і готувати майбутніх фахівців виключно на основі ринкової економіки.

В циклі праць обґрунтування історичної перспективи доповнюються з визначенням шляхів і способів поєднання індустріального та інформаційного, постіндустріального типів розвитку. Доведено проблему співвідношення індустріальної та постіндустріальної економіки, доведено необхідність поєднання цих двох типів розвитку.  Оскільки  Україна відстає на цілу технологічну епоху від розвинутих країн, то перехід до інформаційного постіндустріального суспільства - справа майбутнього. Україна залишається на індустріальній стадії.

Доведено тісний взаємозв’язок господарського механізму з національною інноваційною системою, використання ринкового механізму і державного регулювання для прискорення науково-технічних розробок та їх впровадження у виробництво.

Значне місце в циклі праць займає обґрунтування сучасного механізму функціонування і розвитку економіки.