Ви є тут

Цикл наукових праць:"Економічна енциклопедія"; у 3-х томах та "Економічний енциклопедичний словник"; у 2-х томах


Номер роботи - P 19 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р19

Цикл наукових праць: "Економічна енциклопедія" у 3-х томах та  "Економічний енциклопедичний словник" у 2-х томах

 

Мочерний С.В., Юрій С.І.,

Устенко О.А., Каніщенко Л.О.,

Мельник А.Ф., Савельєв Є.В.,

Дерій В.А., Ларіна Я.С.,

Башнянин Г.І., Марцин В.С.

 

Тернопільський національний економічний університет

Цикл наукових праць "Економічна енциклопедія" у 3-х томах.– К.: Видавничий центр "Академія", 2000-2002.; с.2664. тираж 21000 прим., Економічний енциклопедичний словник: У 2-х томах  – Львів: Світ, 2005-2006 с.1184. тираж 10000 прим.

Видання націлені на чітку і максимально точну характеристику економічних категорій, понять, теорій та концепцій економічної науки, законів і закономірностей розвитку економіки, оцінку внеску видатних вчених та практиків економістів у процеси наукового пізнання і суспільних трансформацій. Матеріали логічно структуровані, зокрема, за напрямами наукового економічного знання та сферами і складовими реальних економічних відносин.

Загальний обсяг опублікованого становить 3 848 сторінок або 375,2 друкованих аркуша. Економічна енциклопедія – перша з підготовлених в Україні і на пострадянському просторі.

Розміщені у виданнях статті розкривають сутність і особливості ринкової, змішаної і народної економік, економічні ризики, структуру та інфраструктуру ринку, фінансової, банківської і бюджетної систем, митної справи, формування та реалізацію фінансово-кредитної, податкової, амортизаційної, антикризової, структурної, регіональної, інвестиційної, інноваційної та інших видів державної політики за різних економічних систем і суспільних умов, зокрема, в ситуації сучасних глобалізаційних процесів.

Теоретична і практична значимість праць полягає у систематизації та розвитку теоретико-методологічних засад дослідження економічних процесів, можливості їхнього використання у дослідницькій і навчальній практиці, при формуванні нормативно-правової бази економічної політики держави. Ці аспекти видань акцентують у своїх відгуках відомі науковці та керівники низки вищих державних органів України.

Енциклопедія і словник розраховані на науковців, аспірантів, студентів, викладачів, підприємців, працівників банків, фінансистів, податківців, аудиторів, політиків, усіх, хто цікавиться економічною наукою і практикою.