Ви є тут

Цикл наукових праць "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона"


Номер роботи - P 29 ПОДАНА

Представлено Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара.

Автори: Пахомов О. Є., Булахов В. Л., Голобородько К. К., Гассо В. Я., Пономаренко О. Л., Новіцький Р. О., Кунах О. М.

Цикл складається із 8 монографій та 1 колективної праці «Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)».

В циклі робіт авторський колектив дає характеристику понад 800 видам тварин Дніпропетровської області, серед яких 424 види – рідкісні та зникаючі. Основними результатами циклу робіт є визначення видового складу безхребетних та хордових тварин області, їх розповсюдження, чисельності, морфологічних характеристик, структури популяції, трофічних зв’язків і спектрів живлення, паразитофауни.

Розроблені кадастрові характеристики всіх видів круглоротих, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців, багатьох безхребетних області. Уперше досліджено функціональну роль хребетних тварин в екосистемах Дніпропетровської області. Встановлено роль земноводних і плазунів у процесах самоочищення ґрунтів та прісноводних екосистем.

Визначено можливості використання безхребетних та хребетних тварин у якості біоіндикаторів забруднення навколишнього середовища. Розкрито економічне значення тварин Дніпропетровщини, можливості їх раціонального використання та необхідні заходи щодо охорони та збереження.

Внаслідок досліджень сформовано екологічну мережу в п’яти адміністративних районах області, площу природно-заповідного фонду збільшено в 2,4 рази.

Кількість публікацій: 8 монографій, 1 колективна праця, 2 підручника, 8 навчальних посібників, 81 стаття.. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 275 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 5. За даною тематикою захищено  докторська та 3 кандидатських дисертацій