Ви є тут

Цикл наукових праць «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва»


Номер роботи - M 11 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ: «Урбометеорологические аспекты загрязнения атмосферного воздуха г.Киева»


Автор: Шевченко О.Г.


 


А series of works: «Urbometeorological aspects of air pollution of Kiev city»


Author: Shevchenko O.G.


 

Автор: Шевченко О.Г., к.г.н.

 Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 Цикл наукових праць складається з  2 монографій, навчального посібника, 19 статей, 9 тез доповідей.

 В циклі наукових праць здійснено комплексну оцінку формування забруднення атмосферного повітря міста Києва з урахуванням метеорологічних чинників. Встановлено нові тенденції багаторічного режиму забруднення атмосферного повітря міста на початку ХХІ ст. Досліджено просторовий розподіл основних забруднювальних домішок по території міста та створено серію карт сучасного стану забруднення території міста; розроблено схему класифікації об’єктів моніторингу забруднення атмосферного повітря.

Встановлено сучасні особливості річного та добового ходу забруднювальних речовин; встановлено основні механізми впливу метеорологічних чинників на рівень забруднення атмосферного повітря; запропоновано нову методику короткострокового прогнозування рівня забруднення атмосферного повітря на основі спектральних моделей добового ходу концентрацій забруднювальних речовин з періодом завчасності 24−36 годин.

Результати виконаних досліджень можуть бути використані для оптимізації системи моніторингу атмосферного повітря у м. Києві. Методику оперативного прогнозування забруднення атмосферного повітря впроваджено в Українському гідрометеорологічному центрі. Отримані результати використовуються у навчальному процесі на кафедрі метеорології та кліматології.

Кількість публікацій:  31,  в т.ч.  2 монографії,  навчальний посібник,19 статей, 10 тез доповідей.