Ви є тут

Цикл наукових праць "Українська революція 1917 – 1921 рр."


Номер роботи - M 30

Автори:

Цикл научных работ "Украинская революция 1917 – 1921 гг."

Дацкив И.Б.

Cycle of research projects "Ukrainian Revolution 1917-1921"

Datskiv I. B.

Автор: Дацків І.Б.

Представлений Тернопільським національним економічним університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 34 наукові публікації, в т.ч. 2 монографії, 32 статті, 17 тез доповідей.

Автором узагальнено результати дослідження зовнішньополітичної діяльності Української Центральної Ради, Української Держави доби Гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР, Західно-Української Народної Республіки. Обґрунтовано її залежність від концепції державного будівництва та геополітичної ситуації, висвітлено історичні події з презентації України як незалежної держави на міжнародному рівні, формування і діяльності української дипломатії, її участь на міжнародних форумах. Визначено позитивні і негативні чинники впливу укладених угод на осягнення та утвердження незалежності України.

В процесі системного осмислення творчих доробків вітчизняних і зарубіжних істориків визначено досягнутий і окреслено подальший напрямок досліджень проблеми; здійснено компаративний аналіз розбудови і діяльності, спадкоємності дипломатичної служби Центральної Ради, Гетьманату, УНР і ЗУНР; детально відтворено доленосні акції української дипломатії: підписання Брестського мирного договору, військової конвенції з Центральними державами й вихід України на міжнародну арену, участь делегацій УНР і ЗУНР у роботі Паризької мирної конференції, укладення Варшавського договору та військової конвенції, визначну роль українських дипломатів у їх здійсненні; з’ясовані зовнішні і внутрішні фактори, які визначали напрямки зовнішньополітичної орієнтації України на певних етапах існування й суттєво вплинули на розвиток і результати національно-визвольних змагань українського народу у 1917-1923 рр.