Ви є тут

Цикл наукових праць "Україна в Європі: контекст міжнародних відносин"


Номер роботи - P 46 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

Кудряченко А.І., Михальченко М.І., Рудич Ф.М., Богданович І.І., Бульвінський А.Г., Горєлов М.Є., Калінічева Г.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В., Чорногор Я.О.

Представлений Державною установою "Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України"

Цикл наукових праць складається з 3 монографій,  140 статей.

Створено основи оригінальної новаторської системи теоретичного та методологічного вивчення ключових питань міжнародного розвитку у постбіполярний період, яка ґрунтується на поєднанні засад конструктивістської і інституціональної парадигм та методології міждисциплінарного культурно-цивілізаційного аналізу. На основі дослідження історичних і сучасних міжнародних відносин України з державами Європи розроблено концепцію та обґрунтовано стратегію зміцнення позицій держави у відносинах з країнами ЄС та пострадянського простору.

Отримано низку фундаментальних результатів, якими визначено умови й можливості розв’язання актуальних проблем зміцнення позицій України у загальноєвропейських процесах, що ґрунтуються на засадах активізації позитивного культурно-цивілізаційного потенціалу України в його політико-правових, економічних, світоглядних та духовно-культурних вимірах.

Запропоновано нові підходи у вирішенні проблем посилення й коригування інтеграційних процесів під кутом зору змін зовнішньої політики через включення до її складових внутрішнього розвитку країни: її політико-правових, інноваційних та комунікативних характеристик з урахуванням впливу на них глобалізаційних процесів та їх соціокультурних наслідків.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних завдань підвищення ролі України як активного партнера Євросоюзу в контексті взаємовигідної політики Східного партнерства, використання її для досягнення регіонального лідерства в Балто-Чорноморському регіоні; взаємозумовленість демократичних реформ та розвитку громадянського суспільства в його взаємодії з владними інституціями всіх рівнів. 

Громадське обговорення роботи відбулося 18 вересня 2013 року  на засіданні вченої ради Дипломатичної академіїї України при МЗС України.