Ви є тут

Цикл наукових праць "Удосконалення механізмів взаємодії органів державної влади в процесі реалізації управлінських функцій"


Номер роботи - M 105 ПОДАНА

Автор: Сорока С.В., доктор наук з державного управління

Представлений Чорноморським державним університетом імені Петра Могили.

Цикл наукових праць складається з  монографії, 21 наукової статті, 5 статей у зарубіжних виданнях, 12 тез конференцій та 3 навчальних посібників, опублікованих протягом 2008-2012 років.

Створено основи для подальшого вивчення та удосконалення механізмів взаємодії органів державної влади з урахуванням досвіду зарубіжних країні. Отримано низку фундаментальних результатів: визначено роль та значення механізмів взаємодії органів державної влади для стабільного функціонування системи державного управління.

Розроблено структурно-функціональну модель ефективної взаємодії вищих органів державної влади в процесі реалізації управлінських функцій; удосконалено методологічні підходи до оцінки ефективності взаємодії уряду і парламенту та теоретико-методологічні засади контролю в державному управлінні та парламентського контролю уряду як однієї з його складових; конкретизовано концептуальні засади парламентської відповідальності уряду; оптимізовано практичні підходи до формування ефективної моделі взаємодії уряду і парламенту в законодавчому процесі.

 Результати циклу мають значення для науки державного управління та готові для подальшого практичного впровадження у діяльність органів державної влади, зокрема Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Адміністрації Президента України.

Кількість публікацій: 63.