Ви є тут

Цикл наукових праць "Теорія та методи розв’язування задач комбінаторної оптимізації"


Номер роботи - M 2 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Теория и методы решения задач комбинаторной оптимизации"


Авторы:


Емец А.О., Парфенова Т.А., Черненко О.А.


 


 


А series of the work "Theory and methods of solving of combinatorial optimization problems"


Authors:


Yemets’ O.O., Parfonova T.O., Chernenko O.O.


 

Автори: Ємець О.О., к.ф.-м.н., Парфьонова Т.О., к.ф.-м.н., Черненко О.О. к.ф.-м.н.

Представлений Полтавським університетом економіки і торгівлі (Укоопспілка).

Цикл наукових праць складається з 4 монографій і 35 наукових статей.

Mетою роботи є подальша розробка теорії і методів комбінаторної оптимізації. Зокрема, для задач комбінаторної оптимізації на розміщеннях з дробово-лінійною функцією цілі; для задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах; для транспортних задач комбінаторного типу.

Наукова новизна: розроблено та обґрунтовано апарат методів нечіткої комбінаторної оптимізації, досліджені умовні задачі оптимізації на розміщеннях з дробово-лінійною цільовою функцією, розроблені та обґрунтовані методи розв’язування умовних та безумовних задач оптимізації на розміщеннях з дробово-лінійною цільовою функцією.

Введено до розгляду та досліджено комбінаторні транспортні задачі на переставленнях (КТЗП), обґрунтовано методи розв’язування КТЗП; в тому числі з невизначеністю, що задається нечіткими числами з континуальним носієм; суттєво розвинуто апарат методу гілок та меж для задач комбінаторної оптимізації, зокрема, оцінюванням допустимих множин в КТЗП, в задачах оптимізації на нечітких множинах, на множинах розміщень та переставлень, в тому числі і в задачах з нелінійними функціями цілі.

Теорія та методи розв’язування задач комбінаторної оптимізації, побудовані оптимізаційні моделі практичних задач, в т.ч. на нечітких множинах, дають можливість більш адекватно моделювати економічні, соціальні та інші ситуації.

 

Кількість публікацій:116, в т.ч. 4 монографії, 35 статей (12 у реферованих журналах), 47 тез доповідей. Загальний індекс цитування робіт авторів складає 3 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 1.