Ви є тут

Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості квазікристалів"


Номер роботи - P 35 ПОДАНА

 

Автори:

Баланецький С.О., Борисов Ю.С., Борисова А.Л., Дуб С.М., Єфімов М.О., Лавриненко С.Д., Малихін С.В., Пугачов А.Т., Хаджай Г.Я., Чугунова С.І.

 

Представлений Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут"

 

Цикл наукових праць складається з 3 монографій, 4глав у монографіях, 98 статей. Загальний індекс цитування робіт циклу складає 542 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =14.

 

Роботи спрямовані на встановлення фізико-хімічних умов формування новітніх матеріалів - ікосаедричних і декагональних квазікристалів, вивчення їх термодинамічної стабільності, дослідження діаграм стану, особливостей хімічного зв’язку в цих надскладних структурах, комплексне дослідження особливостей субстуктури та напруженого стану, визначення фізичних властивостей та їх зв'язок із структурою для двох -, трьох - та багатокомпонентних систем на основі А1 та Ті.

 

Авторами отримано низку пріоритетних результатів світового рівня. Синтезовано стабільні декагональні квазікристали, виявлений новий структурний тип декагонального квазікристалу. Встановлено межі концентраційної та температурної стабільності фаз для ряду систем із квазікристалами. З використанням оригінальних методик отримані відомості про незвичайну мікромеханічну проведінку квазікристалів, та отримані композити підвищеної пластичності. Вперше знайдено ефект термомагнітної пам'яті квазікристалів та апроксимантів  системи Аl-Рd-(Мn,Fе) та відкрито надпровідність для Ті-Zr-Ni квазікристалів. Показана можливість використання квазікристалів в умовах дії факторів космічного простору. Досягнуті рекордні значення жароміцності алюмінієвих сплавів при зміцненні нанозмірними квазікристалічними включеннями.


Виконані дослідження не тільки збагатили фундаментальну науку новим знанням щодо атомної будови конденсованого стану, але й привели до створення низки технологій синтезу моно- та полі- квазікристалів у порошковому, масивному, плівковому, стрічковому стані і створення основ напівпромислового виробництва функціональних матеріалів із квазікристалів для практичного використання принципово нового класу матеріалів в якості акумуляторів водню, термічних бар'єрів, хімічно інертних покриттів.

.За тематикою роботи захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій.