Ви є тут

Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості багатошарових нанорозмірних плівкових систем"


Номер роботи - M 27 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Синтез, структура и свойства многослойных наноразмерных пленочных систем"АвторыДевизенко А.Ю., Недух С.В. А series of the work "Synthesis, structure and properties of nanoscale multilayer film systems"AuthorsDevizenkо A.Yu.,Nedukh S.V.


 

Автори: ДевізенкоО.Ю.,к.ф.-м.н.,  Недух С.В., к.ф.-м.н.

 

Представлений Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

 

Метою роботи є встановлення особливостей зростання, структурних перетворень шарів та рентгенооптичних властивостей багатошарових нанорозмірних плівкових композицій Cо/C,вивчення особливостей резонансної та нерезонансної взаємодії НВЧ-випромінювання міліметрового (мм) діапазону з багатошаровими і гранулярними магнітними наноструктурами, вивчення впливу розмірних параметрів БШ і гранулярних магнітних наноструктур на їх НВЧ та магнітні властивості.

Отримано нові результати, які дозволяють виявити особливості формування шарів кобальту й вуглецю з нанометровою товщиною шарів в багатошаровому періодичному покритті Со/С, міжшарову взаємодію, механізм руйнування періодичності, процеси структурних і фазових перетворень та прояснити фундаментальні механізми резонансної і нерезонансної взаємодії мікрохвильового випромінювання з широким класом плівкових наноматеріалів, побудувати сучасні теоретичні моделі магнітних взаємодій у нанорозмірних магнетиках.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати зі створення зображувальної системи і дзеркал на основі багатошарових періодичних покриттів Со/С для рентгенівського випромінювання та таких, що ілюструють принципову можливість використання нанорозмірних магнітних структур, які демонструють ефект гігантського магнітного імпедансу та тунельного магнітного імпедансу як елементів мікрохвильової техніки, що керуються магнітним полем: атенюатори, модулятори, фазообертачі.

Результати роботи дозволять прискорити процес технологічного застосування наноматеріалів у високотехнологічних галузях промисловості.

 

Кількість публікацій: 76,  в т.ч.  24 статті  (9 у зарубіжних журналах),  52 тези  доповідей.