Ви є тут

Цикл наукових праць "Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання"


Номер роботи - M 76

Автори:


Цикл научных трудов "Синергия учетной информации в управлении деятельностью субъектов хозяйствования"Кузнецова С.А.Synergy of the accounting information in management of activity of the subjects of managing Kuznetsova S.A.


Цикл наукових праць "Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання"

Автор: Кузнецова С.А.

Представлений Таврійським державним агротехнологічним університетом (Мінагрополітики України).

Кількість публікацій: 54 наукові публікації, в т .ч. 2 монографії, 1 посібник, 38 статей, 13 тез доповідей.

Цикл наукових праць присвячено обґрунтуванню концептуальних, теоретичних, методологічних і організаційних засад забезпечення синергії облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання в сучасних умовах еволюції світової та вітчизняної економіки в «економіку знань» та інформатизації суспільства.

Запропоновано концепцію синергії облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання. Визначено напрями синергійного розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади синергічної побудови системи бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних груп користувачів, сформовано інструментарій забезпечення якості облікової інформації. Запропоновано й обґрунтовано організацію облікової інформації в контексті досягнення синергічного ефекту щодо інформатизації системи управління суб’єкта господарювання. Визначено концептуальні засади та механізми підготовки бухгалтерської звітності в синергічному аспекті в «економіці знань».

Застосування на практиці запропонованих науково обґрунтованих рекомендацій забезпечує синергію облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання, що робить викладені пропозиції важливими з погляду практичної реалізації як на державному рівні, так і для окремих економічних суб’єктів, що підтверджується відповідними документами.