Ви є тут

Цикл наукових праць «Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні»


Номер роботи - M 102 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Бринцева Л.В., к.ю.н.

Представлений Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Цикл наукових праць складається з 3 монографій, 4 статей і 4 тез доповідей, опублікованих протягом 8 років.

Дослідження присвячене вивченню адміністративно-правових спорів і вирішенню їх в адміністративному порядку. Запропоновано авторське визначення адміністративно-правового спору. Окрема увага приділена питанню співвідношення правових категорій «адміністративний спір» і «адміністративне правопорушення».

Виділено кваліфікуючі ознаки адміністративно-правового спору, що дозволяють відмежувати його від інших видів правових спорів. Запропоновано поділ адміністративно-правових спорів на види залежно від характеру матеріальних правовідносин, з яких виникає спор: спори, що виникають із стосунків вертикального типа, і спори, що виникають із стосунків горизонтального типа. Визначені об'єкт і предмет адміністративно-правового спору.

 Обгрунтовано  необхідність уніфікації адміністративної процедури вирішення таких спорів. Запропонована дворівнева система адміністративного оскарження. Сформульовані конкретні пропозиції із внесення змін і доповнень до чинного законодавства, регулюючого порядок вирішення адміністративно-правових спорів.

Кількість публікацій: 11.